KOLUMNISTI

Jasmin Halebić
Jasmin Halebić

Dr. sc. Jasmin Halebić. Rođen u Konjicu, 1974. Doktorat iz ekonomije stekao 2009. g. na Univerzitetu u Zenici, gdje je trenutno u zvanju vanrednog profesora na oblasti ekonomska teorija i politika. Od 2015. g. obnaša dužnost ministra finansija u Kantonu Sarajevo.

Zara Halilović
Zara Halilović

Pomoćnica direktora, Direkcija za EU integracije Bosne I Hercegovine. magistrirala 2005. godine Evropske studije na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji. Od 2000. do 2003. godine radila u Ministarstvu za evropske integracije Bosne i Hercegovine, a nastavila svoj angažman u Direkciji za evropske integracije. U okviru procesa pripreme odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije ispred Direkcije za evropske integracije organizuje i priprema prijedloge odgovora vezano za fondove EU. Od 2006. godine do sada objavila vise stručnih radova na temu evropskih integracija i korištenja fondova EU.

Nijaz Avdukic
Nijaz Avdukic

M.Sc. Nijaz Avdukić je rođen 1976. Godine. Ima više od 15 godina stručnog radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru. Iskustvo je sticao u prehrambenom, trgovačkom i sektoru za proizvodnju električne energije. U javnom sektoru se bavi strateškim planiranjem. U posljednih 6 godina zaposlen u Federalnom zavodu za programiranje razvoja kao pomoćnik direktora za razvojno planiranje.

Rijad Kovac
Rijad Kovac

Rijad Kovač, pomoćnik direktora u Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Jedan od osnivača Udruženja eveluatora u BiH I doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Mr. Snežana Mišić- Mihajlović
Mr. Snežana Mišić- Mihajlović

M.Sc. Snežana Mišić Mihajlović je završila master studij u oblasti okolišnih nauka i javnih politika pri Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i specijalistički program (fellowship program) za istraživanja u oblasti društvenih nauka i evaluaciju programa pri Institutu za evaluacije, Univerzitet George Washington. Ona je ekspert za dobru upravu u oblasti zaštite okoliša, javne politike za decentralizaciju i jačanje civilnog društva. Također se intenzivno bavi metodama za strateško planiranje i za evaluaciju projekata i javnih politika.

Marijana Sumpor
Marijana Sumpor

dr. Marijana Sumpor ima više od 20 godina radnog iskustva uključujući Ekonomski institut, Zagreb (od 2001), Ministarstvo financija RH (1995-1998) i BNP-Dresdner Bank (Croatia) (1998-2000). Doktorirala je 2005.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Područja interesa su: regionalna politika, strateško planiranje i evaluacija. Od X.2015.g. koordinira Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM) i od X.2017.g. mrežu evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN).

Ivana Rašić Bakarić
Ivana Rašić Bakarić

Dr Ivana Rašić Bakarić radi kao viši istraživać na Ekonomskom institutu Zagreb, u odjelu za regionalni razvoj od 2001. Doktorirala je 2010 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa tezom naslova „Statistical and methodological basis for definition of spatial-economic entities of the Republic Croatia“. Ivana je aktivni istraživač, consultant i predavač.

Irena Đokić
Irena Đokić

Dr.sc. Irena Đokić radi u multidisciplinarnom Odjelu za regionalni razvoj Ekonomskog instituta, Zagreb, kao znanstvena suradnica. Kao gost predavač angažirana je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Puli, Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te na Visokoj poslovnoj školi VERN. Područje njezinog istraživanja je planiranje i programiranje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te izgradnja za to potrebnih kapaciteta.

Đenana Čolaković
Đenana Čolaković

Đenana Čolaković, diplomirani inžinjer mašinstva i magistar ekonomskih nauka. Do 2004. godine je radila u Međunarodnom crvenom križu i Uredu visokog predstavanika za BiH. Od 2004. do 2007. godine je bila savjetnik premijera ZDK. Od 2007. godine je sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Risto Ivanov
Risto Ivanov

Risto Ivanov je doktor ekonomskih nauka, certificirani konsultant u menadžmentu, I projektni menadžer sa preko 34 godine radnog iskustva, 9 godina u biznisu, 8 godina u politici I 17 godina u konsaltingu. Specijalizaran je u dizajniranju i upravljanju praktičnim alatima koji su usmjereni na poboljšanja u privatnom I javnom sektoru. Također je vanjski evaluator za Erasmus+, Programe prekogranične saradnje I drugih nacionalnih I međunarodnih projekata.

Steve Powell
Steve Powell

Steve Powell je doktorat znanosti stekao je na Sveučilištu Middlesex u Velikoj Britaniji a Diplomu is oblasti psihologije na Sveučilištu u München-u, živio je u u Bosni i Hercegovini u preriodu ‎1997-2017.g, veći dio toga perioda radi kao evaluator, s proMENTE organizacijom koja se bavi socijalnim istraživanjima, u Sarajevu i kao freelance konsultant . Posebno je zainteresiran za vizualizaciju Teorija promjene.

Venera Gudachi
Venera Gudachi

Doktorski kandidat na studiju Management informacionih tehnologija Evropskog Centra za Mir i Razvoj Ujedinjenih Naroda u Beogradu. Više od deset godina profesionalnog iskustva u upravljanju različitim razvojnim projektima/programima s različitim međunarodnim multilateralnim i bilateralnim organizacijama. Specijalizirana je u razvoju projekata, monitoring i evaluaciji sa posebnim fokusom na evaluaciju projektnih prijedloga u skolopu IPA Prekogranične saradnje i Transnacionalnih Programa Saradnje. Profesionalno uključena u provedbu kvalitativnih analiza, procesa strateškog planiranja i usluga jačanja kapaciteta lokalnoj zajednici. Tečno govori makedonski, albanski, engleski i španski.

Avatar

Edin Šabanović
Edin Šabanović

Edin Šabanović, rođen je u Stocu 1961. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je diplomirao i magistrirao. Doktorsku disertaciju radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pomoćnik je direktora u Agenciji za statistiku BiH. Bavi se anketnom metodoloogijom, uzorkovanjem, statistikom životnog standarda i inferencijalnom statistikom u uslovima neodgovora i nedostajućih podataka.

Amel Kovačević
Amel Kovačević

Amel Kovačević je diplomirao i magistrirao ekonomiju na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Obnašao je visoke funkcije u nekoliko finansijskih institucija u BiH, te predavao na nekoliko visokoškolskih ustanova. Bio je ambasador BiH u Kini u periodu od 2010. do 2013. godine. Bavio se međunarodnim konsaltingom, a trenutno je ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo.

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar

Avatar