Edin Šabanović
Edin Šabanović

Edin Šabanović, rođen je u Stocu 1961. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je diplomirao i magistrirao. Doktorsku disertaciju radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pomoćnik je direktora u Agenciji za statistiku BiH. Bavi se anketnom metodoloogijom, uzorkovanjem, statistikom životnog standarda i inferencijalnom statistikom u uslovima neodgovora i nedostajućih podataka.