Marijana Sumpor
Marijana Sumpor

dr. Marijana Sumpor ima više od 20 godina radnog iskustva uključujući Ekonomski institut, Zagreb (od 2001), Ministarstvo financija RH (1995-1998) i BNP-Dresdner Bank (Croatia) (1998-2000). Doktorirala je 2005.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Područja interesa su: regionalna politika, strateško planiranje i evaluacija. Od X.2015.g. koordinira Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM) i od X.2017.g. mrežu evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN).