Politika

Politika Oktobar 2017

Joseph Daul. “Zabrinjava me velika distanca između političkih elita i građana. I ta udaljenost je…