Poziv autorima

Zašto objavljivati u EVAL-u?

EVAL nudi:

Priliku da prezentirate vaša istraživanja, metode, zaključke i preporuke.
Priliku da istaknete bitna pitanja u pogledu razvoja društava.
Priliku da se predstavite kao stručnjak u određenoj oblasti
Da doprinesete razvojnom procesu zemlje.

Poziv

Pozivamo autore da dostave svoje prijave radova za objavljivanje. Autori trebaju imati dokazanu stručnost u oblasti teme o kojoj se raspravlja.

Prijavljeni radovi trebaju biti na bosanskom / hrvatskom / srpskom / engleskom jeziku.

Prijavljeni radovi koji su drugdje objavljeni u bilo kojem formatu ili na bilo kojem jeziku, bilo u štampanoj verziji ili putem interneta, neće se uzimati u razmatranje. Prijavljeni radovi mogu biti različitog formata:
E VAL ima za cilj educiranu, nespecijalističku publiku. Prijavljeni radovi mogu biti različitog formata i detaljan opis je naveden u “Uputstvu za autore”. 

Autori čiji su radovi prihvaćeni bit će obavješteni što je moguće prije. Potencijalni saradnici koji u roku od pet dana ne dobiju odgovor mogu se osjećati slobodnim da predaju svoj rukopis negdje drugdje.

Autori trebaju proći kroz proces objavljivanja koji uključuje, podnošenje online obrasca i povratne informacije od strane urednika.

Za sva pitanja, molimo pošaljite e-mail na edit@elval.org

Sva druga pitanja i marketing molimo pošaljite e-mail na info@elval.org