Udruženje Evaluatora u Bosni i Hercegovini

Dobrodošli!

Ukoliko pripadate stručnoj zajednici inžinjera, ekonomista, pravnika ili ste član privatne, vladine ili organizacije civilnog društva koja želi poboljšati donošenje odluka zasnovano na činjenicama i dokazima ovo je pravo mjesto za vas – Pridružite nam se!

Društvo je organizovano u skladu sa zakonom u Bosni i Hercegovini na neprofitnoj osnovi i volonteri čine osnovu organizacije.

Članstvo je otvoreno svima uključenim u praksu ili teoriju monitoringa i evaluacije, svima koji provode, koriste, ili imaju namjeru naučiti više o praksi monitoringa i evaluacije.

Čast nam je predstaviti početak publikacije E VAL serijala.

Prepoznato je da postoji potreba za prostorom posvećenim publiciranju rezultata originalnih istraživanja i evaluacija, rezultata konferencija, pregleda uspješnih projekata. Cilj je, također, iskoristiti znanja pohranjena tokom godina rada javnog, civilnog sektora i organizacija međunarodne zajednice.

Naša je namjera da predstavimo različite interese akademske i stručne javnosti i drugih izvora znanja i informacija relevantnih za društveno-ekonosmki razvoj i evropske integracije.

Prilozi autora se distribuiraju kao online slobodni pristup pretplanicima kao i putem mjesečne publikacije.

Focus je na temama koje su relevantne širokoj publici zainteresiranoj za društveno ekonomski razvoj, evaluacije, EU integracije i razvoj projekata.

Ovaj se projekat sastoji od tekstova većeg broja saradnika koji su stručnjaci u svojim oblastima. Naš je prioritet obezbijediti jednak pristup pogledima koji su nezavisni, slobodni od političke, stranačke ili bilo koje interesne grupe.
Naš je rad vođen krilaticom: Znanje-Sloboda-Odgovornost. Namjera je prezentirati „Znanje“ o različitim pitanjima, koje je preduslov za „Slobodu“ pravljenja izbora i „Odgovornost“ prema javnim sredstvima i javnosti. Navedeno smatramo ključnim elementima razvoja.

EVAL se kontinuirano objavljuje od novembra 2017. godine. EVAL je najrasprostranjeniji online časopis u Bosni i Hercegovini. Sve veća prisutnost elektronskih medija na LinkedIn-u, Facebook-u i Twitter-u je sada u dosegu EVAL-a.

Učestalost publikacije i pristup. EVAL se objavljuje kontinuirano uz mjesečnu konsolidaciju ili uz dovoljan broj tekstova za kompletnu publikaciju, dok se pojedinačni tekstovi šalju periodično. Svi članci se postavljaju na internet besplatno, te se distribuiraju putem elektronske pošte i društvenih mreža, dok je verzija za mobitele dostupna u html aplikaciji pod nazivom ELVAL Network Reader, i to na dan objavljivanja. Pored toga, online verzija je besplatna. Dostupni jezici su BHS ili engleski jezik. Publikacija se objavljuje na BHS jezicima i na engleskom jeziku.

BHEVAL je član IOCE-a, WBEN-a, te je u partnerstvu s EvalPartners, European Evaluation Society (Evropskim udruženjem evaluatora) i American Evaluation Association (Američkim udruženjem evaluatora). Podliježe ažuriranju
Ključni ciljevi EVAL-a

Promovisati odgovornost, znanje i slobodu izbora kroz kreiranje politike zasnovane na dokazima. S tim u vezi, naša krilatica je „Znanje-sloboda-odgovornost“.
Nadalje, naša misija je:

1. Podsticati odgovornu i izbalansiranu raspravu o važnim pitanjima koja utiču na razvojnu politiku
2. Obezbjediti prezentaciju istraživanja, evaluacije i metoda
3. Postići najviši nivo etičkog i ekspertskog novinarstva sa ciljem da se kreira publikacija koja je pravovremena, vjerodostojna i prijatna za čitanje
4. Održavanje najviših standarda uredničkog integriteta nezavisno od bilo kojih posebnih interesnih grupa i izvan svakog sukoba interesa
5. Objavljivanje originalnih, bitnih, validnih članaka o različitim razvojnim temama
6. Informisati čitaoce o različitim aspektima i dokazima zasnovanim na razmatranju razvojnih pitanja

Predstavite svoj rad – Postanite autor!

Udruženje evaluatora u Bosni i Hercegovini

Marka Marulica 2C, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegivna

info@elval.org

Podržite naš rad. Vašom donacijom možete pomoći da ispunimo naše ciljeve i zadatke.

ID: 4201828650009;

PDV: 201828650009;

KM BANKOVNI RAČUN 

Naziv primaoca: Udruženje evaluatora u BiH

Broj računa: 1413065320032670

DEVIZNI BANKOVNI RAČUN

Naziv primaoca: Udruženje evaluatora u BiH

Broj računa:141-306-53101310-07

IBAN: BA391413065310131007