Steve Powell
Steve Powell

Steve Powell je doktorat znanosti stekao je na Sveučilištu Middlesex u Velikoj Britaniji a Diplomu is oblasti psihologije na Sveučilištu u München-u, živio je u u Bosni i Hercegovini u preriodu ‎1997-2017.g, veći dio toga perioda radi kao evaluator, s proMENTE organizacijom koja se bavi socijalnim istraživanjima, u Sarajevu i kao freelance konsultant . Posebno je zainteresiran za vizualizaciju Teorija promjene.