Vizualizaciji Teorije promjene – kako razlikovati uzroke i definicije

          Strelice u teorijama promjene, logički okviri i logički modeli bi trebalo da pokažu uzročne utjecaje. Međutim, često se (pogrešno) koriste da pokažu i definicije, npr. kada jedna varijabla sumira druge. Ovaj članak istražuje problem i predlaže rješenje.

Strelice na ovoj vrsti dijagrama treba da budu uzročne, ali dvije strelice u sredini dijagrama nisu.

Logički okviri, logički modeli i teorije promjene (ovdje ćemo ih nazvati “Teorije promjene” iako postoje značajne razlike) vrlo često sadrže problem koji je prikazan na ovoj slici. Prema standardnim uputstvima (npr. USAID. (2010). Praćenje performansi i savjeti za evaluaciju-izgradnja okvira rezultata; vidi str. 8] strelice koje spajaju predmete treba da pokažu uzročni utjecaj, kao što su dvije strelice na lijevoj i desnoj strani primjerka iznad. Ali dvije strelice u sredini nisu uzročne: VA nije uzrokovana od strane VB ili VG.

(Pretpostavit ćemo da ovi pravougaonici svi predstavljaju binarne varijable, npr. Vakcinisane ili ne, umjesto broja ili procenta koji su vakcinisani – iako je problem u suštini isti, bez obzira da li su binarni, numerički ili bilo šta drugo.)

Ove dvije strelice pokazuju odnos definicije: varijabla VA određuje se po definiciji, a ne uzročnosti, da zavisi od varijable VB i VG.

Većina priručnika zabranjuje ovo kao besmislicu, jer veze poput ovih nisu zapravo uzročne. Razlog zbog kojeg često vidimo ovu vrstu konfiguracije je zato što je korisna besmislica. Na primjer, projekat je plaćen za VA, ne za VB ili VG. Varijable kao VA mogu rezimirati nekoliko mala dostignuća u nešto što je značajno kada uzmemo “perspektivu višeg nivoa”, na primjer perspektivu donatora. Ili možda imamo samo dokaze o rodno specifičnim vakcinacijama s jedne strane (VBp na VB, VGp do VG) i o učinku VA na VL s druge strane, tako da nismo sasvim opravdani u crtanju strelica direktno iz VBp i VGp direktno na VL.[1]

Evo poboljšane verzije:

Poboljšana verzija

Ako se složimo sa konvencijom da isprekidane linije pokazuju veze definicija, ova nova verzija više nije besmislica, jer se te veze više ne tumače kao uzročne. Također, pokazuje da položaj na kraju definitivnih veza ne znači da je varijabla nerealna ni virtuelna; VA stvarno izaziva manju smrtnost. Pitanje “definicija ili uzrok?” nema veze sa samim varijablama već sa odnosima između njih.

Ako ima prostora na dijagramu, narativ unutar pravougaonika može glasiti:

VA: sva djeca u regionu su vakcinisana; Definisano kao VB & VG;[2] Nema indikatora

U dijagramu iznad također unosimo dodatnu konvenciju: tačkasta granica oko varijable pokazuje da nema svoje podatke. Ako želite da znate o VA, s obzirom na to da znate kako je to definisano na osnovu VA i VB, samo pogledajte podatke za VA i VB i kombinujete ih. Ili VB i VG imaju svoje podatke, ili VA, ali ne i oba. Zbog toga, ako imate “indikatore” za VG i VB, besmisleno je tražiti indikatore za VA. Insistiranje da svaka stavka u logičkom okviru mora imati svoje indikatore dovodi do besmislice u slučaju da uključuje varijable koje su definisane na osnovu drugih.

Isti principi mogu i treba da se poštuju ne samo u grafičkim već i u narativnim teorijama promjene, koji bi trebali navesti da je VA definisana kao VB i VG i da se ne navodi poseban indikator.

Moguće je i da ćemo mjeriti varijablu VA, ne VB i VG; u tom slučaju VG i VB su varijable koji nemaju svoje podatke i dobijaju tačkaste granice, ovako:

Alternativna poboljšana verzija: VA, ne VB ni VG, sadrže podatke.

Na kraju, još jedan primjer. Pretpostavimo da aktivnosti jednog projekta dovode do povećanja muzičke kreativnosti za djecu. Projekat se finansira u okviru programa koji ima za cilj povećanje opću kreativnosti djece. Pretpostavlja se da je muzička kreativnosti dio opće kreativnosti, koja je definisana kao prosjek kreativnosti u nekoliko različitih domena, od kojih je muzika jedna. Upravljanje projektom želi pokazati kako je direktan korist projekta (muzička kreativnost) pogodna i za širi fokus donatora, ovako:

Doprinosi varijabli na višem nivou za koji je definisana varijabla

Opća kreativnost je prikazana kao (djelomično) definisana na osnovu muzičke kreativnosti, tako da se prikazuje tačkasta strelica. Neophodno je pokazati i druge faktore (s) kako bismo upotpunili definiciju. Prikazivanje samo doprinosa muzičke kreativnosti prema (definiciji) opće kreativnosti ne bi bilo zadovoljavajuće.

Vrlo često, takav projekat također pokušava da utječe i na druge ishode “višeg nivoa”, što bi moglo dovesti do veze koja je istovremeno uzročna i definiciona: jedna vrlo loša ideja. Umjesto toga, možemo pokazati vezu od muzičke kreativnosti do drugih dijelova definicije, ovako:

Doprinosi a još uzroci?

Ove konvencije – koristeći isprekidane linije za prikaz definicionih veza, a tačkaste granice za prikaz promjenljivih bez podataka, mogu se koristiti same za sebe i također kao dio jezika Theorymaker[3] za vizualizaciju teorija promjena.

[1] na primer, zato što mogu biti interakcije između VBp i VGp

[2] i.e. logička “&” koja je istinita ako je jedino ako su VB i VG istinite

[3] Theorymaker ima druge načine da riješi problem kao ovdje opisani, pogledajte pogol.net/public/slides.html#/defined

Steve Powell
Steve Powell

Steve Powell je doktorat znanosti stekao je na Sveučilištu Middlesex u Velikoj Britaniji a Diplomu is oblasti psihologije na Sveučilištu u München-u, živio je u u Bosni i Hercegovini u preriodu ‎1997-2017.g, veći dio toga perioda radi kao evaluator, s proMENTE organizacijom koja se bavi socijalnim istraživanjima, u Sarajevu i kao freelance konsultant . Posebno je zainteresiran za vizualizaciju Teorija promjene.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.