Rijad Kovac
Rijad Kovac

Rijad Kovač, pomoćnik direktora u Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Jedan od osnivača Udruženja eveluatora u BiH I doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.