Risto Ivanov
Risto Ivanov

Risto Ivanov je doktor ekonomskih nauka, certificirani konsultant u menadžmentu, I projektni menadžer sa preko 34 godine radnog iskustva, 9 godina u biznisu, 8 godina u politici I 17 godina u konsaltingu. Specijalizaran je u dizajniranju i upravljanju praktičnim alatima koji su usmjereni na poboljšanja u privatnom I javnom sektoru. Također je vanjski evaluator za Erasmus+, Programe prekogranične saradnje I drugih nacionalnih I međunarodnih projekata.