Nijaz Avdukic
Nijaz Avdukic

M.Sc. Nijaz Avdukić je rođen 1976. Godine. Ima više od 15 godina stručnog radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru. Iskustvo je sticao u prehrambenom, trgovačkom i sektoru za proizvodnju električne energije. U javnom sektoru se bavi strateškim planiranjem. U posljednih 6 godina zaposlen u Federalnom zavodu za programiranje razvoja kao pomoćnik direktora za razvojno planiranje.