Zeničko-dobojski kanton: primjer dobre prakse – projekti koji se finansiraju fondovima EU

Đenana Čolaković

“Može se zaključiti da nije jednostavno ostvariti uspjeh na pojedinim javnim pozivima iz programa Evropske unije. Dokaz takvom zaključku je stepen prolaznosti u ranijem programskom periodu (2007-2013), odnosno udio odobrenih projekata koji je bio oko 3,5% do maksimalno 4% od svih prijavljenih za područje cijele Jugoistočne Evrope. Međutim, prolaznost na novim javnim pozivima iz programa koje je EU uspostavila u okviru novog programskog perioda (2014-2020) je nešto veća, uglavnom zbog stečenog iskustva i naučenih lekcija, te je Službi već odobreno 5 projekata što čini oko 10% od ukupno prijavljenih projektnih aplikacija u periodu 2014-2017.”

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona redovno prati javne pozive u okviru različitih EU programa te vrši informisanje svih kantonalnih organa (ministarstava, službi, direkcija, itd.) o otvorenim javnim pozivima i koordinira i pomaže u analizi javnih poziva te identifikuje programe i pozive kojima se po kriterijima prihvatljivosti može priključiti Zeničko-dobojski kanton, nakon čega se intenzivno radi na pripremi projektnih aplikacija, projektne dokumentacije i kreiranju projektnog partnerstva.

 Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona ima 13 godina iskustva i uspješno je implementirala 12 projekata koji su bili namijenjeni različitim sektorima, a koje je finansirala EU u programskom periodu 2007-2014. u okviru sljedećih Programa:

– Program INTERREG CARDS PHARE: implementirani projekti „AdriaNet“, „FareAdri“, „Reces Modiqus“ i „WoodArt“ (4 implementirana projekta);

– SEE Program: implementirani projekti „Model društvene odgovornosti vlade: Inovativan pristup kvaliteti u aktivnostima i rezultatima vlade (GSR model)“ i „RECULTIVATUR“ (2 implementirana projekta);

– MED Program: implementiran projekat „Mediteranski eko industrijski razvoj (MEID)“ (1 implementiran projekat);

– Interact Program: implementirani projekti „React“ i „Eurotool“ (2 implementirana projekta);

– Adriatic IPA CBC Program: implementirani projekti „Platforma za inovativne tehnologije sa ciljem stjcanja prilika da se smanji ICT jaz u Jadranskom području (PITAGORA)“, „Statističke mreže u turističkom sektoru u Jadranskim regijama (STAR)“ i „ADRIAMUSE“ (3 implementirana projekta).

Trenutno, u novoj programskoj fazi (2014-2020) u okviru tzv. IPA II, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona implementira 5 odobrenih projekata iz 3 EU programa, kako slijedi:

  1. Implementacija odobrenih projekata iz INTERREG Mediteranski program 2014-2020 (INTERREG MED)

Projekat GRASPINNO – “Transnacionalni modeli, strategije i odluke podrške za inovativne klastere i poslovne veze za zeleni rast, fokusiranjem na e-zelene nabavke u EE/OIE za energetsko obnavljanje javnih zgrada”  – GRASPINNO, je projekt čiji je cilj obezbjeđenje inovativnih rješenja u javnim nabavkama radi energetske uštede i efikasnosti u procesu renoviranja javnih objekata u sklopu pametnih gradova i zajednica. Projekat pripada prioritetnoj osi 1 Programa MED, koja se odnosi na promovisanje inovativnih kapaciteta Mediterana sa ciljem razvoja pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u projektu: Univerzitet Patras, Grčka.

Ukupna vrijednost projekta (€): 3.204.787,00

Projekat TEESCHOOLS – “Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama“– TEESCHOOLS, je projekat sa ciljem obezbjeđenja novih rješenja za lokalne vlasti u tehničkom i finansijskom smislu kako bi se što bolje implementirale aktivnosti koje se odnose na energetske norme pri renoviranju školskih zgrada. Projekat pripada prioritetnoj osi 2 Programa MED, koja se odnosi na poticanje strategija za smanjenje emisije ugljendioksida i povećanje energetske efikasnosti u specifičnim MED teritorijama.

Vodeći partner u projektu: Nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj, Italija.

Ukupna vrijednost projekta (€): 2.840.000,00

  1. Implementacija odobrenih projekata iz INTERREG Dunavski transnacionalni program (INTERREG DTP)

Projekat EDU-LAB – „Novo dunavsko upravljanje na tržištu rada relevantnom za visoko obrazovanje” – EDU-LAB, je projekt čiji je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta radi povećanja relevantnosti visokog obrazovanja u odnosu na stvarne potrebe na tržištu rada kako bi se zadržali mladi ljudi u zemlji. Fokusira se na usklađivanje obuke i potražnje na tržištu rada. Projekat pripada prioritetu 4 Programa DTP, koji se odnosi na dobro upravljanje u Dunavskom regionu.

Vodeći partner u projektu: Evropska fondacija za obrazovanje (EFE), Njemačka.

Ukupna vrijednost projekta (€): 2.528.088,90

Projekat NETWORLD – “Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog naslijeđa Prvog svjetskog rata podunavskih zemalja”– NETWORLD, je projekt čiji je cilj primjena sistemskog pristupa pri upravljanju i korištenju resursa i kulturnog naslijeđa iz 1. svjetskog rata na područjima dunavskih zemalja, kombinovanja ovog naslijeđa sa održivim kulturalnim turizmom, izradom kulturalne i turističke strategije, alata, turističkih ruta i usluga. Projekat pripada prioritetu 2 Programa DTP, koji se odnosi na okoliš i kulturu u dunavskom regionu.

Vodeći partner u projektu je Razvojni centar doline Soča, Slovenija.

Ukupna vrijednost projekta (€): 1.869.398,00

 

  1. Implementacija odobrenih projekata iz INTERREG ADRION Jadransko-jonski program 2014 – 2020 (INTERREG ADRION)

Projekat FOST INNO – “Jačanje inovativnog sistema u turizmu Jadransko-jonskog regiona”, je projekat umrežavanja znanja sa ciljem razrade jedinstvene (zajedničke) metodologije koja će omogućiti stvaranje novih turističkih proizvoda (visokog stepena prepoznatljivosti i autentičnosti za područje Jadransko-jonske regije) s naglašenim elementom kreativnosti i inovativnosti. Projekat pripada prioritetnoj osi 1 Programa ADRION Inovativni i pametni region, Specifični cilj 1.1 – Podrška razvoju regionalnog sistema inovacija Jadransko-jonske regije.

Vodeći partner u projektu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u  Rijeci, Hrvatska.

Ukupna vrijednost projekta (€): 1.317.531,52

Đenana Čolaković
Đenana Čolaković

Đenana Čolaković, diplomirani inžinjer mašinstva i magistar ekonomskih nauka. Do 2004. godine je radila u Međunarodnom crvenom križu i Uredu visokog predstavanika za BiH. Od 2004. do 2007. godine je bila savjetnik premijera ZDK. Od 2007. godine je sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.