Đenana Čolaković
Đenana Čolaković

Đenana Čolaković, diplomirani inžinjer mašinstva i magistar ekonomskih nauka. Do 2004. godine je radila u Međunarodnom crvenom križu i Uredu visokog predstavanika za BiH. Od 2004. do 2007. godine je bila savjetnik premijera ZDK. Od 2007. godine je sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.